PLAYWRIGHTS OF THE 20TH CENTURY

Course Code: MR516.111 • Study year: II • Academic Year: 2024-2025
Domain: Philology - Masters • Field of study: Romanian literature and culture in European context
Type of course: Compulsory
Language of instruction: Romanian
Erasmus Language of instruction: No Erasmus+ Language
Name of lecturer: Lucian Vasile Bâgiu
Seminar tutor: Lucian Vasile Bâgiu
Form of education Full-time
Form of instruction: Class
Number of teaching hours per semester: 28
Number of teaching hours per week: 2
Semester: Autumn
Form of receiving a credit for a course: Grade
Number of ECTS credits allocated 6

Course aims:

Forming research and practical abilities for a pertinent aesthetic appreciation of theatre.
Research in the specificity and the efficiency of the theoretical approach of theatre
---

Course Entry Requirements:

N/A Bachelor’s degree

Course contents:

1. Evolution of 20th-century playwriting 2. August Strindberg and his era. Bio-bibliographical landmarks 3. Aspects of the victim-possessor relationship in the theater of August Strindberg 4. Alfred Jarry, the precursor of surrealism. Jarry's work between two centuries 5. Alfred Jarry and the grotesque man in the play Ubu King 6. Luigi Pirandello. Pirandellian life and theater 7. The theatrical poetics of Luigi Pirandello. Humorous man 8. Bertold Brecht, the experimenter, in a war-torn Germany 9. Theorizing the concept of epic theater at Bertold Brecht 10. The life and dramatic work of J.-P. Sartre. The ideological determination of the theater. 11. The philosophy of "the other" in Sartre's theater 12. Albert Camus. The universe of the philosophical-literary work 13. The absurd man in the theater of Albert Camus 14. S. Beckett - bio-bibliographical landmarks. Waiting for Godot

Teaching methods:

Lecture, conversation, exemplification.

Learning outcomes:

Iniţierea studenţilor în problematica actuală a literaturii comparate şi a criticii literare, în vederea urmăririi evoluţiei dramaturgiei secolului XX. Demersul teoretic va fi orientat spre aspectele umanităţii din teatrul secolului XX

Learning outcomes verification and assessment criteria:

A two-hour written examination (50% of the final grade)Combined oral and paper, portfolio, project (25% + 25% of the final grade)

Recommended reading:

Adrian Marino, Modern, modernism, modernitate, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969,
Matei Călinescu, 5 feţe ale modernităţii, Ed. Univers, București, 1995,
ALBEE, Edward, Cui i-e frică de Virginia Woolf?, Ediţia originală, Traducerea Ionuţ Grama, București,
BECKETT, Samuel, Așteptându-l pe Godot, Ediția a II-a, traducere din limba franceză de Gellu Naum și Irina Mavrodin, Curtea Veche, București, 2010,
BRECHT, Bertolt, Anna Fierling și copiii ei (Mutter Courage und ihre kinder), versiunea românească de Tudor Arghezi, în Bertolt Brecht, Teatru, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1958,
CEHOV, A.P., Pescărușul. Comedie în patru acte (1896), În românește de Moni Ghelerter și R. Teculescu, în A.P. Cehov, Teatru, Traducere de Moni Ghelerter, R. Teculescu și V. Jianu, Prefață de Nicolae Bârna, Editura Gramar, București, 2004,
IBSEN, Henrik, Femeia mării. Piesă în cinci acte (1888), În româneşte de Sidonia Drăguşanu şi Florin Murgescu în Henrik Ibsen, Teatru. În trei volume, vol. III, Editura pentru Literatură Universală, București, 1966,
JARRY, Alfred, Ubu, transfigurat patafizic în românește de Romulus Vulpescu, prefață de Romul Munteanu, Editura pentru literatură universală, București, 1969,
PIRANDELLO, Luigi, Șase personaje în căutarea unui autor, în românește de Alexandra Bărăcilă, în vol. Luigi Pirandello, Teatru, studiu introductiv de Florian Potra, Editura pentru Literatură, București, 1967,
STRINDBERG, August, Domnișoara Julie. Dramă naturalistă cu o prefață a autorului (1888), în August Strindberg, Teatru, În românește de Valeriu Munteanu; Prefață de Alexandru Sever, Editura Univers, București, 1973,
WEDEKIND, Frank, Teatru. Deșteptarea primăverii, în românește de Simion Dănilă, cuvânt înainte de Ioana Mărgineanu, Univers, București, 1982,
WILLIAMS, Tennessee, Un tramvai numit Dorință, Traducere din limba engleză de Antoaneta Ralian, Editura Art, București, 2010,
BERLOGEA, Ileana; CUCU, Silvia; NICOARĂ, Eugen, Istoria teatrului universal, vol. II, Clasicism, Romantism, Realism, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982,
BROWN, John Russell (coordonator), Istoria teatrului universal. Ediție ilustrată, traducere din limba engleză Dana Ionescu, Adriana Voicu, Cristina Maria Crăciun, Nemira, București, 2016,
COMARNESCU, Petru, Edward Albee, Teatru american contemporan, vol. II, cu prefață și note introductive de Petru Comarnescu, Editura pentru literatură universală, București, 1967, 327-331.
DRIMBA, Ovidiu, Istoria teatrului universal. Ediție definitivă, Editura Vestala, București, 2007,
GASSNER, John, Formă și idee în teatrul modern, Editura Meridiane, București, 1972,
MĂRGINEANU, Ioana, Frank Wedekind, un părinte al teatrului modern, în Frank Wedekind, Teatru, în românește de Simion Dănilă, cuvânt înainte de Ioana Mărgineanu, Univers, București, 1982,
MĂRGINEANU, Ioana, Frank Wedekind – un precursor, Univers, București, 1976,
MUNTEANU, Romul, Prefață, la Alfred Jarry, Ubu, transfigurat patafizic în românește de Romulus Vulpescu, prefață de Romul Munteanu, Editura pentru literatură universală, București, 1969,
PANDOLFI, Vito, Istoria teatrului universal. Vol. III, Traducere din limba italiană şi note de Lia Busuioceanu şi Oana Busuioceanu, Editura Meridiane, București, 1971,
PERRUCCI, Andreea, Despre arta reprezentaţiei dinainte gândite şi despre improvizaţie, Prefaţă, traducere şi mic dicţionar de Olga Mărculescu, Bucureşti, Editura Meridiane, București, 1982,
SADOVEANU, Ion Marin, Istoria universală a dramei şi teatrului, Vol. II, Text ales, stabilit, note şi prefaţă de I. Oprişan. Editura Eminescu, București, 1973,
UBERSFELD, Anne, Termenii cheie ai analizei teatrului, Traducere de Georgeta Loghin, Iași, Institutul European, Iași, 1999,
VARTIC, Ion, Spectacol interior, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977,
VARTIC, Ion, Ibsen și „teatrul invizibil”. Preludii la o teorie a dramei, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995,
BOGZARU, Oana, „Deșteptarea primăverii” ca un cimitir al societății noastre, Yorick.ro Revistă online de teatru, ISSN 2066-9488, Numărul 384, 7.11.2017, disponibil la adresa https://yorick.ro/desteptarea-primaverii-ca-un-cimitir-al-societatii-noastre/, accesat în 25 octombrie 2023, 2017,
IONIȚĂ, Anca, Deşteptarea primăverii. Forţa alchimică a poeziei în secolul 21, Editura LiterNet. Teatru. Frank Wedekind. Deșteptarea primăverii, disponibil la adresa https://editura.liternet.ro/carte/342/Frank-Wedekind/Desteptarea-primaverii.html, accesat ăn 25 octombrie 2023,
LUCACIU, Ileana, Tinere talente, captive regizorului, 27 februarie 2017, disponibil la adresa http://ileanalucaciu.blogspot.com/2017/02/desteptarea-primaverii-teatrul-mic-sala.html, accesat în 25 octombrie 2023, 2017,
STROE, Ruxandra, „«Deșteptarea primăverii», o tragedie a copiilor. Și nu numai a lor”, Obiectiv. Vocea Brăilei, 22 noiembrie 2008 disponibil la adresa https://obiectivbr.ro/content/desteptarea-primaverii-o-tragedie-copiilor-si-nu-numai-lor accesată în 25 octombrie 2023, 2008,
https://www.britannica.com, epic-theatre, https://www.britannica.com/art/epic-theatre, accesat în 8 noiembrie 2023,