LAND AND BUILDING MONITORING

Course Code: IC 42041 • Study year: IV • Academic Year: 2022-2023
Domain: Civil Engineering • Field of study: Architecture and town planning
Type of course: Compulsory
Language of instruction: Romanian
Erasmus Language of instruction: English
Name of lecturer: Silvia Alexandra Dreghici
Seminar tutor: Silvia Alexandra Dreghici
Form of education Full-time
Form of instruction: Class / Seminary
Number of teaching hours per semester: 56
Number of teaching hours per week: 4
Semester: Summer
Form of receiving a credit for a course: Grade
Number of ECTS credits allocated 4

Course aims:

Measuring methods for land and building monitoring
Displacement and deformation determination
Deformation analysis

Course Entry Requirements:

• Displacemet and deformation analysis

Course contents:

• Monitoring objectives, phases • Displacement and deformation • Factors that influence the deformation phenomena • Displacement and deformation parameters • Monitoring geodetic network • Measuring methods for horizontal displacements • Measuring methods for vertical displacements • Deformation analysis

Teaching methods:

Lecture, conversation, exemplification, field measurements, data processing.

Learning outcomes:

• Field measurements in order to determine any land/building displacement or deformation • Comparative analysis of monitoring systems, usinf repeated measurements. Results interpretation

Learning outcomes verification and assessment criteria:

Written paper – interpretative essay – 60%; continuous assessment – 40%.

Recommended reading:

• Dragomir, V., Ghiţău, D., Mihăilescu, M., Rotaru, M, Teoria Figurii Pământului, Editura Tehnică , Bucureşti , 1977 , -
• Ghiţău, D., Geodezie Şi Gravimetrie Geodezică, Editura Didactică Şi Pedagogică , Bucureşti , 1983 , -
• Moldoveanu, C., Geodezie. Noţiuni De Geodezie Fizică Şi Elipsoidală, Poziţionare, Editura Matrix Rom , Bucureşti , 2002 , -